Тұрақ

Тұрақ

2024 жылғы «01» ақпаннан бастап Алматы халықаралық әуежайының аумағындағы алаңда және жабық тұрақ кешенінде көлік құралдарының тұрағы үшін тарифтері

Алматы қаласы әкімдігінің 09.11.2021 жылғы № 4/566 қаулысына сәйкес азаматтар санаттары тұрақ орындарын тегін пайдаланады.

Вокзал маңы алаңының аумағы және жабық тұрақ кешені:

15 (он бес) минутқа дейін тәулігіне екі реттен артық төлемсіз
15 (он бес) минуттан 1 (бір) сағатқа дейін 500 (бес жүз) теңге
1 (бір) сағаттан 2 (екі) сағатқа дейін 700 (жеті жүз) теңге
2 (екі) сағаттан 4 (төрт) сағатқа дейін 1000 (мың) теңге
4 (төрт) сағаттан 6 (алты) сағатқа дейін 1500 (мың бес жүз) теңге
6 (алты) сағаттан 12 (он екі) сағатқа дейін 2400 (екі мың төрт жүз) теңге
12 (он екі) сағаттан 24 (жиырма төрт) сағатқа дейін 3500 (үш мың бес жүз) теңге
24 (жиырма төрт) сағаттан жоғары, одан кейінгі толық және жарты тәулік үшін 5000 (бес мың) теңге
Алматы халықаралық әуежайы аумағында қызметті жүзеге асыратын тұлғалар үшін айына 60 000 (алпыс мың) теңге
Әр автокөлік үшін төлейтін басқа ұйымдар үшін 50 000 (елу мың) теңге
Жария шарттың 2.2.6 т.  бұзғаны үшін  (санкцияланбаған жол жүру) - тұрақсыздық айыбы            30 000 (отыз мың) теңге
Шлагбаумды зақымдағаны үшін тұрақсыздық айыбы 30 000 (отыз мың) теңге
Талонды жоғалту 500 (бес жүз) теңге


Оңтүстік тұрақ аумағындағы автотұрақ:

15 (он бес) минутқа дейін тәулігіне екі реттен артық төлемсіз
15 (он бес) минуттан 1 (бір) сағатқа дейін 300 (үш жүз) теңге
1 (бір) сағаттан 2 (екі) сағатқа дейін 400 (төрт жүз) теңге
2 (екі) сағаттан 4 (төрт) сағатқа дейін 600 (алты жүз) теңге
4 (төрт) сағаттан 6 (алты) сағатқа дейін 800 (сегіз жүз) теңге
6 (алты) сағаттан 12 (он екі) сағатқа дейін 1400 (бір мың төрт жүз) теңге
12 (он екі) сағаттан 24 (жиырма төрт) сағатқа дейін 2000 (екі мың) теңге
24 (жиырма төрт) сағаттан жоғары, одан кейінгі толық және жарты тәулік үшін 3000 (үш мың) теңге
Алматы халықаралық әуежайы аумағында қызметті жүзеге асыратын тұлғалар үшін айына 40 000 (қырық мың) теңге
Әр автокөлік үшін төлейтін басқа ұйымдар үшін 30 000 (отыз мың) теңге
Жария шарттың 2.2.6 т.  бұзғаны үшін  (санкцияланбаған жол жүру) - тұрақсыздық айыбы            30 000 (отыз мың) теңге
Шлагбаумды зақымдағаны үшін тұрақсыздық айыбы 30 000 (отыз мың) теңге
Талонды жоғалту 500 (бес жүз) теңге

Халықаралық Алматы әуежайының негізгі аймағына рұқсаты жоқ қызметкерлер үшін ай
сайынғы жеңілдік абонементі

15 000 (он бес мың) теңге
 

Закарпатская көшесі, 51 мекенжайындағы АВК ғимаратының аумағындағы автотұрақ:

6 (алты) сағатқа дейін 500 (бес жүз) теңге
6 (алты) сағаттан 12 (он екі) сағатқа дейін 1000 (бір мың) теңге
12 (он екі) сағаттан 24 (жиырма төрт) сағатқа дейін 1500 (бір мың бес жүз) теңге
24 (жиырма төрт) сағаттан жоғары, одан кейінгі толық және жарты тәулік үшін 2000 (екі мың) теңге
Алматы халықаралық әуежайы аумағында қызметті жүзеге асыратын тұлғалар үшін айына 40000 (қырық мың) теңге    
Әр автокөлік үшін төлейтін басқа ұйымдар үшін 30 000 (отыз мың) теңге
Жария шартты бұзғаны үшін 2.2.6 т. бойынша (санкцияланбаған жол жүру) - тұрақсыздық айыбы 30 000 (отыз мың) теңге
Шлагбаум жебесін зақымдағаны үшін тұрақсыздық айыбы 30 000 (отыз мың) теңге
Талонды жоғалту 500 (бес жүз) теңге
Алматы халықаралық әуежайының негізгі аймағына рұқсаты жоқ қызметкерлер үшін ай
сайынғы жеңілдік абонементі
10 000 (он мың) теңге
 

«KDI» артқы аумағындағы автотұрақ:

Бөгде ұйымдар үшін 1 (бір) тұрақ орнын жалға алу                                                                      айына 30 000 (отыз мың) теңге      

Алматы халықаралық әуежайында жеңіл автокөлік автотұрақтары кызметін көрсету туралы жария шарт.