VIP залдардағы жолаушыларға қызмет көрсетудің жария шарты

ALMATY INTERNATIONAL AIRPORT

Халықаралық Алматы әуежайы, Алматы, Қазақстан

ICAO UAAA (ALA)

ХАӘ метеоқызметiнің мәліметтері бойынша Алматы әуежайы ауданындағы ауа температурасы

+17°С

+7(727)270-33-33

Қалааралық қоңыраулар үшін

Русский / English

Басына Қауіпсіздік Жаңалықтар Байланыс Баспасөз қызметі Авиаагенттік Сатып Алу

БЕКІТЕМІН
«Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ Президенті
__________________Б.К. Ержанов
«____»_________2018г.

VIP залдардағы жолаушыларға қызмет көрсетудің жария шарты

Алматы қаласы                                                                                                                             «____»____________201_ж.

«Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын Жарғы негізінде әрекет ететін Президент Б.К. Ержанов бірінші тараптан,–Халықаралық Алматы әуежайының VIP залдарында қызмет көрсетілетін тұлға бұдан әрі «Жолаушы» екінші тараптан, бұдан әрі ортақ атауы «Тараптар», төмендегілер туралы келісім шарт жасады:

1.КЕЛІСІМ ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Орындаушы Алматы қаласының Халықаралық әуежайының VIP залы арқылы ұшып келетін/ұшып кететін Жолаушыларға және жүктерге қызмет көрсетуге міндеттенеді, ал Жолаушы осы Шарттың талаптарына сәйкес аталған қызметті төлейді.

2.ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ

2.1. Орындаушы міндеттенеді:

2.1.1. «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ (ары қарай – «ХАӘ»АҚ) қолданысындағы технологияларға және бекітілген процедураларға сәйкес, «VIP» залдарында жолаушылар мен багажға қызмет көрсетуді жүзеге асыруға.
2.1.2. «Түрлі салым квитанция» негізінде әрбір жеке өтінім бойынша қызметтерді рәсімдеуге және Қазақстан Республикасының салық заңнамасы талаптарына сәйкес фиссалды-чек жазуға.
2.1.3. Орындаушы Тапсырыс берушінің қалауы бойынша қолданыстағы технологиялар мен бекітілген процедураларға сәйкес, қызмет көрсетілген күнгі тариф бойынша «VIP» залдағы «Private Room», «Meeting Room» бөлмелер беріледі. «Private Room» 1 сағаттан аса уақытқа жалға алған жағдайда минуттар 1 сағат болып есептеледі.

2.2. Жолаушы міндеттенеді:

2.2.1. Шарттың 3 тармағында қарастырылған талап негізінде Орындаушының көрсетілген қызметі үшін уақытылы төлемдерді жүзеге асыру;
2.2.2. «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ ұшып келетін/ұшып кететін жолаушыларға қызмет көрсету ережелері мен технологияларын сақтау.
2.2.3. Егер өзгерістер орын алған жағдайда (фиксалды чекі бар түрлі алымдардағы түбіртектерге сәйкес, ұшып кету/ұшып келу рейсінің күні, жолаушылардың тегінің өзгеруі), жолаушы VIP залдағы қызмет көрсетулерге толықтырулар мен өзгерістерді рейстен 3 (үш) сағат бұрын енгізуі тиіс. Егер жолаушы Орындаушыға өзгеріс және/немесе ауыстыру туралы хабарламай, қызметті қолданбаса қызмет құнының төлемі қайтарылмайды.
2.2.4. VIP қызметті өзгерту немесе одан бас тартқан жағдайда, соманы қайтару 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде фиксалды чегі бар түрлі алымдарының түбіртегі болған жағдайда қайтарылады.
2.2.5. Егер жолаушы ӘК дейін жеке автокөлікті пайдаланғысы келген жағдайда бөлек есеп шот ұсынылады.
2.2.6. Қызмет көрсету процедурасымен байланысты, бірақ бұл келісім шартта қарастырылмаған басқа да мәселелер «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ бекітілген технологияларға сәйкес қарастырылады.

3.ТӨЛЕМДЕРДІҢ ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

3.1. Жолаушы төлемді несие картасымен, қолма-қол ақшамен, «ХАӘ» АҚ ресми сайтындағы онлайн төлем бойынша немесе «ХАӘ» АҚ Президентінің бұйрықтары мен өкімдерімен бекітілген қолданыстағы тарифтер негізінде Амадеус жүйесімен алдын ала брондау арқылы төлейді. VIP қызметінің төлемін қабылдау кезінде кассир фиксалды чегі бар түрлі алымдардағы түбіртекті екі данада рәсімдейді, екінші дананы Жолаушыға рейске өту кезінде береді.
3.2. Қызмет көрсету бағасы бірқалыпты болмағандықтан, сондай-ақ қаржы нарығының өзгеруіне байланысты Орындаушы қызмет көрсету бағасын өзгертуі мүмкін. VIP залдағы жолаушыларға қызмет көрсету тарифі «ХАӘ» АҚ www.alaport.com ресми сайтында көрсетілген.
3.3. «Private Room» қызметі алдын ала 100% төлем жасалған жағдайда көрсетіледі.

4.VIP ЗАЛДАРДА ТАРИФТЕРДІ ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ РӘСІМДЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

4.1.12 жасқа дейін үлкендердің алып жүруінсіз саяхат жасайтын балаларға, үлкендерге қызмет көрсетуге арналған тариф қолданылады.
4.2.Алдын ала расталған рейске жолаушыны қосу жаңа өтінімді қабылдау болып қарастырылады және орнатылған тарифпен қосымша ақы төленеді.
4.3.Егер өтінімде (түрлі алымдар түбіртегі) көрсетілмеген жолаушылар саны артық болған жағдайда, Орындаушы белгіленген тарифке сәйкес факті бойынша қызмет көрсетуден бас тартпайды.
4.4.Егер Жолаушыны кедендік, шекаралық, санитарлық-карантиндік, ветеринарлық, фитосанитарлық бақылау, авиатасымалдаушылар немесе басқа да мемлекеттік бақылау органдарының қызметкерлерімен рейстен түсірген жағдайда, рейстен түсіру туралы актісінің көшірмесін ұсынған кезде өтінім 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде басқа күнге ауыстырылады.
4.5.Авиатасымалдаушының кесірінен рейс кешіккен жағдайда, көрсетілетін қызмет сомасы қайтарылмайды.
4.6.Метрологиялық жағдайлар бойынша кешіккен жағдайда, қызмет сомасы толық көлемде қайтарылады.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Төтенше жағдай немесе Тараптардың өз күштерімен жеңе алмайтын күштер пайда болған жағдайда осы келісім шарт бойынша Тараптар өздеріне жүктелген толық немесе жартылай орындалмаған міндеттерді атқару жауапкершілігінен босатылады. Жеңе алмайтын күш жағдайларына мыналар жатады: соғыс немесе әскери әрекет, ереуіл, індет, жер сілкінісі, су тасқыны, мемлекеттік басқарма мен билік органдарының шешімдері мен актілері егер де бұл жағдайлар келісім шарт орындалуына тікелей әсерін тигізсе.

6. ДАУДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

6.1. Шарт бойынша немесе Шартқа байланысты туындаған келіспеушілік пен даулы жағдайлар, Тараптардың тікелей келіссөздері арқылы шешіледі. Егер мұндай келіссөздер барысында Тараптар өзара келісімге келе алмаса, даулы мәселе, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібі бойынша шешіледі.

7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

7.1. Тараптар келісім шартқа қол қойғаннан бастап өздеріне алған міндеттерді толығымен немесе жартылай орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасының негізінде жауапкершілікке тартылады.
7.2. Орындаушы жолаушылының мүлкін жоғалтқаны, ұрлатқаны және бұзғаны үшін жауапты болып табылмайды.

8. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ

8.1. Шарт жарияланған күннен бастап күшіне енеді.
8.2. Аталмыш шарт теңдей заңды күші бар 2 данада (қазақ және орыс тілінде), әр Тарап үшін бір данадан жасалды. Түрлі оқылым немесе түсінік айырмашылығы болған жағдайда, орыс тіліндегі нұсқасы үстемділікке ие болады..
8.3. Осы Шарт Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 387 бабына сәйкес жария шарт болып табылады.

Басқы бет | Кері байланыс | Сайт картасы

© 2002-2019 «Халықаралық Алматы әуежайы»АҚ

Қазақстан Республикасы. Барлық құқықтары қорғалған.

   

Байланыс ақпараты

Баспасөз қызметі:
+7(727)2703391

info@alaport.com

Алматыдағы байланыс
телефонымыз

+7(727)2703333

ЭЙР АСТАНА KC621ФРАНКФУРТ19°С2019-04-21
16:10

Ұшып кетті
ЭЙР АСТАНА KC877АТЫРАУ15°С2019-04-21
14:25

2019-04-21 14:31
Ұшып кетті
BEK AIR Z92036ПАВЛОДАР11°С2019-04-21
15:05

Отырғызу
АВИАКОМПАНИЯ SCAT DV735СЕМЕЙ9°С2019-04-21
15:15

Отырғызу
Загрузить Adobe Flash Player

Жақын арадағы 4 рейс

ары қарай...